... رفرنس نویسی ...
.... ............................................................................ ......... ...
.............. رفرنس نویسی  ونکوور هاروارد آموزش اندنوت گوگل اسکولار
رفرنس نویسی
  .
  منبع نویسی ونکوور  (Vancouver system)
   
.......................... این روش منبع نویسی که به نام سیستم "نویسنده-شماره" نیز شناخته می شود از روش های مشهور منبع نویسی بویژه در مجله های علوم پزشکی می باشد. توسعه اولیه این روش منبع نویسی توسط کمیته بین المللی ویرایشگران مجلات پزشکی (ICMJE) صورت گرفت. ادامه مطلب
   
  منبع نویسی هاروارد  (Harvard system)
  این روش منبع نویسی که به نام سیستم "نویسنده-تاریخ" نیز شناخته می شود از روش های  منبع نویسی در بعضی از مجله های علوم پزشکی می باشد. توسعه اولیه این روش منبع نویسی توسط دانشگاه پزشکی هاروارد بنیان نهاده شد ادامه مطلب
   
  آموزش تصویری منبع نویسی با نرم افزار
   
  . منبع نويسي با استفاده از گوگل اسکولار (Google Scholar)
   
  . منبع نويسي با استفاده از اندنوت (Endnote)
   
  . منبع نويسي با استفاده از ورد (Word)
   
  . منبع نويسي با استفاده از پابمد (Pubmed)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

journal@accepted.ir